Kandava-Sabile laivojiena bildes ar info
Karte ar atpūtas un citām intereses vietām
Kartē uzspiežot uz dzeltenajām vietas zīmēm var redzēt foto
 
Kā ielādēt waypoints jūsu Google Maps telefona aplikācijā -
1.Jājiet uz maps.google.lv
2.Jāielogojās google, ja nav konta jāreģistrējās
3.Jāspiež uz zobratiņa (lapas apakšā) un jāizvēlās My Places
4.Or create with classic My Maps
5.Import Url -  abava.kml
Telefonā Google maps ielogojoties My maps būtu jārādās abavas ceļapunktiem
 
Kā ielādēt Nokia waypoints -
1.Iedabūjiett savā Nokia nokia.lmx failu
2.Atveriet ar nokia file manager
3.Iezīmējiet visus waypoints
4.Options->Show on map